Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)

 
Akademi Pengajian Islam
 
Program yang ditawarkan :
 
1.Ijazah Sarjana Muda Psikologi (KA 10708)
 
2.Diploma Pengurusan dan Pentadbiran Islam (PA10174)
 KR10174 KP(JPS)5195/IPTS/690/Jld.IV(30)  02/09

3. Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia (A1169)
KR 9316  KP(JPS)600-03/690/A(8)  12/13
  
4. Diploma Undang-undang dan Syariah (A1621)
 KR 9314 KP(JPS)600-03/690/A(8)  12/13

5. Diploma Kaunseling (A1231)
 KR 9315 KP(JPS)600-03/690/A(8)  12/13

6. Diploma Kewangan Syariah (PA8771)
KA 8771 KP(JPS)600-03/690/A (17)   05/13

 
7. Diploma Syariah Islamiyyah (A7956)
KA 7956 KP(JPS)600-03/690/A(67)   10/12
 
8. Diploma Usuluddin(A7657)
 KA 7957 KP(JPS)600-03/690/A(67)   10/12
 
 
Kolej Universiti Islam Melaka
Kampus Utama, Batu 28, Kuala Sungai Baru,
78200 Melaka

Tel : 06 3878382
Faks : 06 3878411

 
Maklumat ini telah dipetik terus dari laman Kolej Universiti Islam Melaka ,
pada 13 Mei 2010