Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Fakulti Pengurusan & Muamalah

 
Profil Fakulti
Fakulti Pengurusan dan Muamalah ini menyediakan tenaga kerja Muslim yang profesional dalam bidang-bidang yang berkaitan seperti perbankan, perakaunan, ekonomi, pengurusan perniagaan dan pengurusan sumber manusia. Graduan fakulti ini diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam pelbagai bidang pekerjaan berlandaskan prinsip dan ajaran Al-Quran.

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah bertujuan untuk meluaskan pengetahuan tentang Pengurusan Perniagaan mengikut perspektif Islam seperti Perbankan Islam, Insurans Islam, Etika Perniagaan Islam bersesuaian dengan dasar penerapan Islam yang diterapkan oleh kerajaan di kalangan kakitangan awam dan swasta.

 
Pelajar akan didedahkan kepada prinsip-prinsip Islam yang berkaitan asas Pengurusan Perniagaan termasuk konsep Islam sebagai Ad-din, sumber-sumber hukum, asas muamalat, ekonomi Islam, riba, akad, zakat perniagaan, etika perniagaan Islam, prinsip-prinsip pengurusan dan kewangan Islam.

Bahasa Pengantar
Bahasa Inggeris & Bahasa Melayu

Program Yang Ditawarkan
• Sarjana Muda
  BB01 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-     Dagang
    KP/JPS (KA 6298) 02/11 MQA (A 6298)
  BB02 - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
    KP/JPS (KA 7395) 01/12 MQA (PA 7395)
  BB03 - Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Kewangan
    KP/JPS (KA 7396) 01/12 MQA (PA 7396)
  BB04 - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
    KP/JPS (KA 7397) 01/12 MQA (PA 7397)
  BB05 - Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) Kepujian
    (KP/JPS (KA 8818)
  BB06 - Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (kepujian)
    (KP/JPS (KA 8947)
  BB07 - Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) Kepujian
    (KP/JPS (KA 8946)

 

Untuk Maklumat Lanjut,
Sila Hubungi
Pejabat Fakulti Pengurusan & Muamalah KUIS
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor.

T:03 8925 4251 samb. 3214/3349
F:03 8925 4402

• Diploma
  MS31 - Diploma Perakaunan
   KP/JPS (KR 6315) 06/10 MQA (A 6315)
  MS32 - Diploma Pengurusan Perniagaan
    KP/JPS (KR 6313) 06/10 MQA (A 6313)
  MS33 - Diploma Perbankan Islam
    KP/JPS (KR 6314) 06/10 MQA (A 6314)
  MS34 - Diploma Pengurusan Sumber Manusia
    KP/JPS (KA 6316) 06/10 MQA (A 6316)
  MS35 - Diploma Ekonomi
    KP/JPS (KR 6680) 10/10 MQA (A 6680)
  MS40 - Diploma Keusahawanan
    KP/JPS (KA 7394) 02/12 MQA (PA 7394)
  MS42 - Diploma Perancangan Kewangan Islam
    KP/JPS (KA 7559) 05/12 MQA (PA 7559)
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda
 
(a)        Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa sahaja
 
Tempoh Pengajian
 Sepenuh Masa :4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa : RM 28,160 (Pelajar Tempatan) / RM 39,430 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) / lulus program Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPM) dengan HPNG 2.00 / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / Lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.00 / Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 12 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’A Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Prospek Kerjaya
Usahawan
Eksekutif pentadbiran
Pengurus Jualan
Pegawai Pemasaran
Pengurus Operasi
 
Struktur Program Pengajian
Microeconomics I,II,III
Business Mathematics
Financial Accounting
Information & Communication Technology
Foundation English
Hafazan & Tajwid I, II,III
Malay Language
Basic Foundation in Sports I, II
Microeconomics II
Mathematics for Economics
Financial Management
Aqidah & Akhlaq
Fiqh Islami I, II
Arabic Language II,III
English for Business and Mgmt Studies
Statistics
Marketing Management
Islamic Banking and Finance
Economic Development
Financial Reporting, Interpreting and Analysis
Basic Econometrics
Fiqh al-Muamalah I,II
Entrepreneurship
Malaysian Economics
Monetary Economics
Legal Aspects in Banking Practices
Investment Analysis
International Trade
Futures and Options
Money and Capital Market
Credit Management
Islamic Studies
Public Economics
Comparative Study of Islamic Economics
Corporate Finance
International Finance
Malaysian Studies
Islamic Institutions in Economics and Financial System
Risk Management
Portfolio Theory and Security Analysis
Research Methodology
Industrial Training
 
(b)       Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa :4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa : RM 35,075 (Pelajar Tempatan) / RM 40,970 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) / lulus program Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPM) dengan HPNG 2.00 / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / Lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.00 / Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 12 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’A Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Prospek Kerjaya
Usahawan
Eksekutif pentadbiran
Pengurus Jualan
Pegawai Pemasaran
Pengurus Operasi
 
Struktur Program Pengajian
Financial Accounting I, II
Business Mathematics
Information & Communication Technology
Foundation English
Arabic Language I, II
Akidah & Akhlak
Hafazan & Tajwid I, II, III
National Language
Malaysian Studies
Basic Foundation In Sports I, II
Costing
Management
Islamic Studies
English For Bussiness. & Management Studies
Fiqh Islami I, II
Financial Accounting And Reporting I, II
Management Accounting I, II
Microeconomics
Business Statistics
Commercial Law
Business Communication
Public Sector Accounting
Macroeconomics
Company Law And Secretarial Practices
Marketing Management
Advanced Financial Accounting And Reporting
Audit And Assurance I
Taxation I, II
Financial Management
International Business And Globalisation
Entrepreneurship
Fiqh Muamalah
Advanced Audit And Corporate Governance
Accounting Information System
Organizational Behavior
Business Ethics
Elective
Advance Accountant Informasion System
Accounting Theory
Intergrated Case Study
Strategic Management
Quantitative Method For Management
Industrial Training
 
(c)        Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa:4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa : RM 31,405 (Pelajar Tempatan) / RM 36,710 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
 
Tempatan : Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) / lulus program Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPM) dengan HPNG 2.00 / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / Lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.00 / Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 12 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’A Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Prospek Kerjaya
Eksekutif Pentadbiran / Pegawai di sektor korporat
Eksekutif Pentadbiran / Pegawai di sektor awam
Penganalisis Ekonomi
Pegawai di bidang perbankan dan kewangan / agensi pelaburan
Usahawan
Pembantu Penyelidik Ekonomi (RA)
Pembantu pensyarah untuk subjek ekonomi dan kewangan
Posisi yang relevan
 
Struktur Program Pengajian
Bahasa Arab I , II &II
Hafazan & Tajwid I, II & III
Basic Foundation in Sports I & II
Fiqh Al Muamalah I, II
Business Accounting
Aqidah and Akhlaq
Information and Communication Technology
Foundation English
Bahasa Melayu
Business Mathematics
Principles of Islamic Economics
Fiqh Islami
Islamic Stuides
English for Business and Management Studies
Microeconomics
Statistics
Islamic Legal Maxims
Malaysian Studies
Entrepreneurship
Macroeconomics
Principles of Islamic Jurisprudence
Financial System; Market and Institutions
Financial Management
Malaysian Economy
Islamic Institutions in Economics and Financial System
Banking System in Malaysia
Investment Analysis
Islamic Banking and Finance
Marketing Financial Services
Islamic Estate Planning
Accounting for Islamic Financial Institutions
Bank Management
Legal Aspects in Banking Practices
Credit Management
Corporate Finance
Taxation and Zakat
Research Methodology
Real Estate Finance
Current Issues in Islamic Finance
Industrial Training
 
(d)       Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (kepujian)
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa :4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa : RM 31,405 (Pelajar Tempatan) / RM 36,710 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) / lulus program Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPM) dengan HPNG 2.00 / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / Lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.00 / Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 12 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’A Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Struktur Program Pengajian
Bahasa Arab I, II
Hafazan & Tajwid I, II, III
Fiqh Al Muamalat I, II
Basic Foundation in Sports I, II
Business Accounting
Aqidah and Akhlaq
Information and Communication Technology
Foundation English
Bahasa Melayu
Business Mathematics
Principles of Islamic Economics
Fiqh Islami
Pengajian Islam
English for Business and Management Studies
Microeconomics
Statistics
Islamic Legal Maxims
Pengajian Malaysia
Entrepreneurship
Macroeconomics
Principles of Islamic Jurisprudence
Financial System; Market and Institutions
Financial Management
Malaysian Economy
Islamic Institutions in Economics and Financial System
Money and Capital Market
Investment Analysis
Islamic Banking and Finance
Fundamentals of Islamic Capital Market
Islamic Estate Planning
Accounting for Islamic Financial Institutions
Financial Reporting, Interpretation and Analysis
Portfolio Theory and Security Analysis
Taxation and Zakat
Risk Management
Research Methodology
Futures and Options
Current Issues in Islamic Finance
Industrial Training
 
(e)        Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa:4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa : RM 31,405 (Pelajar Tempatan) / RM 36,710 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam 2 mata pelajaran (HPNG 2.00/Gred C) / lulus program Matrikulasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPM) dengan HPNG 2.00 / lulus Program Asas (Foundation) yang mendapat Standard Minimum / Lulus Diploma dalam bidang berkaitan yang mendapat Standard Minimum dengan HPNG 2.00 / Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 12 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’A Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Struktur Program Pengajian
Fiqh Al Muamalat I & II
Business Accounting
Foundation English
Aqidah and Akhlaq
Information and Communication Technology
Business Mathematics
Principles of Islamic Economics
Fiqh Islami
Islamic Studies
English for Business and Management Studies
Microeconomics
Statistics
Islamic Legal Maxims
Malaysian Studies
Entrepreneurship
Macroeconomics
Principles of Islamic Jurisprudence
Financial System; Market and Institutions
Financial Management
Malaysian Economy
Investment Analysis
Islamic Institutions in Economics and Financial System
Takaful System and Practice in Malaysia
Islamic Banking and Finance
Property and Pecuniary Insurances
Islamic Estate Planning
Accounting for Islamic Financial Institutions
Insurance Broking Management
Claims Management
Corporate Finance
Taxation and Zakat
Risk Management
Research Methodology
Accounting and Finance for Insurance Manager
Insurance Law
Current Issues in Islamic Finance
Industrial Training
 
 
 
 Diploma
 
(a)        Diploma Perakaunan
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa / Separuh masa
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa :
Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester) / Separuh Masa : 4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa: RM 13,575 (Pelajar Tempatan) / RM 16,830 (Pelajar Antarabangsa)
Separuh Masa:  RM 15,490 (Pelajar Tempatan)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Struktur Program Pengajian
• Financial Accounting I, II
• Business Mathematics
• Introduction To IT
• Pengajian Malaysia
• Bahasa Arab I, II, III, IV
• Preparatory English I, II
• Bahasa Melayu
• Kokurikulum
• Business Statistics
• Aqidah Dan Akhlak
• Pengajian Islam
• Intermediate Financial Accounting
• Cost Accounting
• Microeconomics
• Fiqh Islami I, II
• Occupational English
• Taxation I, II
• Company Law
• Fundamentals Of Management
• Fiqh Al Muamalah
• Financial Management
• Auditing
• Computerised Accounting
• Sistem Ekonomi & Kewangan Islam
• Practical Training
 
(b)`      Diploma Pengurusan Perniagaan
 
Mod Pengajian
Sepenuh masa / Separuh masa
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester) / Separuh Masa : 4 Tahun (8 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa :           RM13,060 (Pelajar Tempatan) / RM 16,270 (Pelajar Antarabangsa)
Separuh Masa:             RM 15,340 (Pelajr Tempatan)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Prospek Kerjaya
Penolong Eksekutif Pentadbiran
Usahawan
Pengurus Pemasaran
Pengurus Jualan
Pengurus Operasi
 
 
Struktur Program Pengajian
Business Mathematics
Financial Accounting
Introduction to IT
Pengajian Malaysia
Peparatory English
Bahasa Arab
Ko-Kurikulum
Bahasa Melayu
Business Statistics
Pengajian Islam
Aqidah & Akhlak
Fundamentals of Management
Managerial Accounting
Microeconomics
Fiqh Islami
Mainstream English
Mandarin
Financial Management
Organizational Behaviour
Occupational English
Macroeconomic
Fundamentals of Marketing
Principle of Public Reltions
Investment
Fiqh Muamalah
Takaful System
Commercial Law
Small Business Management
Operations Management
Principles Practices of Selling
Human Resource Management
Islamic Economic &Finance System
 
 
(c )       Diploma Perbankan Islam
 
Mod Pengajian
Sepenuh Masa Sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa : Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa :           RM 12,465 (Pelajar Tempatan) / RM 15,415 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
Prospek Kerjaya
 
Pegawai Bank
Pegawai Kewangan
Pegawai Pelaburan
Pegawai Insurans/Takaful
Pegawai Pematuhan Shariah
Pegawai Pentadbiran
Pegawai Kutipan
Penganalisa Pengesanan Penipuan
Pelatih Siswazah
 
Struktur Program Pengajian
 
Bahasa Arab I, II, III dan IV
Mandarin I, II, III dan IV
Financial Accounting I dan II
Business Mathematics
Malaysian Studies
Aqidah dan Akhlaq
Islamic Studies
Preparatory English I dan II
Malay Language
Managerial Accounting
Financial Management
Fundamental of Management
Islamic Banking Practice
Statistic
Microeconomics
IT Application in Business
Commercial Law
Mainstream English
Occupational English
Marketing Financial Services
Investment
Credit Management
Macroeconomics
Fiqh Al Muamalat
Finance of International Trade
Legal Aspects in Banking Practices
Islamic Financial Institutions and Market
Malaysian Economic
 
(d)       Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 
Mod Pengajian
Sepenuh Masa Sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa: Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa :           RM 12,465 (Pelajar Tempatan) / RM 15,415 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
 
Prospek Kerjaya
 Pegawai/ Penolong Eksekutif Sumber Manusia
Latihan & Pembangunan
Perhubungan Industri
Perjawatan Faedah & Pampasan
Pentadbiran
Perkhidmatan Pelanggan
 
Struktur Program Pengajian
Preparatory English I , II
Arabic Language I, II
Malaysian Studies
National Language
Business Mathematics
Financial Accounting I, II
Fundamentals Of Management
Co-curriculum
Islamic Studies
Financial Accounting II
Aqidah Dan Akhlaq
Business Statistics Mainstream English
Mandarin I, II / Japanese I , II, III
Cost Accounting
Fiqh Islami I , II
Introduction To IT
Organizational Behavior
Occupational English
Microeconomics
Human Resource Management
Financial Management
Fiqh Al-muamalah
Macroeconomics
Malaysian Industrial
Relations: Law & Practices
Fundamental Of Marketing
Islamic Finance And
Economic System
Occupational Safety &
Health Management
Training & Development
Recruitment & Selection
Compensation Management
 
(e)        Diploma Ekonomi
 
Mod Pengajian
Sepenuh Masa Sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa: Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa :           RM 12,810 (Pelajar Tempatan) / RM 15,950 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
 
Prospek Kerjaya
 
Pembantu eksekutif pentadbiran / pegawai di sektor korporat
Pembantu eksekutif pentadbiran / pegawai di sektor awam
Junior analisis ekonomi.
Pegawai di bidang perbankan dan institusi kewangan
Usahawan
Pembantu Penyelidik Ekonomi (RA)
Guru dalam subjek ekonomi
Posisi lain yang relevan
Struktur Program Pengajian
 
Microeconomics I
Mathematics For Economics I
Introduction To IT
Preparatory English I,II
Bahasa Arab I,II
Bahasa Melayu
Ko-kurikulum
Mathematics For Economics II
Aqidah & Akhlaq
Pengajian Islam
Macroeconomics I
Statistics For Economics I,II
Pengajian Malaysia
Fiqh Islami I,II
Mainstream English
Bahasa Arab III, IV, IV /Mandarin I
Macroeconomics II
Principles of Islamic Economics
Occupational English
Economic Development
Financial Accounting
Fundamental of Management
Islamic Banking Practice
Comparative Microeconomics
Fiqh al-Muamalah
Malaysian Economic
Research Methodology
Sistem Ekonomi & Kewangan Islam
Comparative Macroeconomics
Managerial Accounting
 
(f)        Diploma Keusahawanan
 
Mod Pengajian
Sepenuh Masa Sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa: Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa : RM 13,285 (Pelajar Tempatan) / RM 16,455 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa : Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
 
Prospek Kerjaya
Usahawan
Penolong Eksekutif Pentadbiran
Pengurus Jualan
Pegawai Pemasaran
 
Struktur Program Pengajian
Pengajian Malaysia
Preparatory English 1
Aqidah and Akhlak
Introduction to IT
Matematik Perniagaan
Asas Keusahawanan
Malay Language
Co-Curiculum
Pengajian Islam
Preparatory English II
Bahasa Arab I
Perakaunan Perniagaan
Statistik Perniagaan
Asas Pengurusan
Mainstream English
Bahasa Arab II
Fiqh Islami 
Prinsip Pemasaran
Ekonomi
Fundamentals of E-Commerce
Kewangan Keusahawanan
Occupational English
Fiqh Islami II
Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Peruncitan
Komuniskasi Perniagaan
Fiqh Muamalah
Undang-undang Perniagaan
Seminar Keusahawanan
Rancangan Perniagaan
Latihan Industri
Pengurusan Perniagaan Francais
Internet & the World Wide Web
Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam
 
 
 
(g)        Diploma Perancangan Kewangan Islam
 
Mod Pengajian
Sepenuh Masa Sahaja
 
Tempoh Pengajian
Sepenuh Masa: Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
 
Yuran Pengajian
Sepenuh Masa :           RM 12,500 (Pelajar Tempatan) / RM 15,455 (Pelajar Antarabangsa)
 
Syarat Kemasukan
Tempatan : Lulus SPM Dengan 3 Kredit Serta Lulus Matematik / Lulus Sijil Dalam Bidang Yang Berkaitan / Kelayakan Lain Yang Setaraf Dengannya Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia.
Antarabangsa: Tamat 11 tahun persekolahan serta mempunyai GCE’O Level atau yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh MQA (sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris)
 
 
Prospek Kerjaya
Perancang Kewangan Islam
Pegawai Bank/Kewangan/Takaful
Penganalisa Kewangan
Pegawai Pentadbiran Kewangan dan Korporat
Pegawai Pengurusan Risiko
Perancang Harta/Kekayaan
Pelatih Siswazah
Pegawai Pematuhan Shariah
 
Struktur Program Pengajian
 
Bahasa Arab I, II, III dan IV
Mandarin I dan II
Preparatory English I dan II
Introduction to Shariah
Financial Accounting
IT Application in Business
Malaysian Studies
Malay Language
Fiqh al-Muamalah
Fundamental of Financial Planning
Islamic Fiqh
Aqidah dan Akhlak
Islamic Studies
Usul Fiqh and Qawaid
Principles of Economics
Fundamentals of Management
Business Mathematics 
Mainstream English
Risk Management and Takaful
Business Communication
Occupational English
Financial Management
Management Accounting
Islamic Investment
Marketing Financial Services
Zakah & Taxation
Commercial Law
Business Planning
Islamic Economics and Financial System
Islamic Estate and Retirement Planning
Al-Quran & Tajwid
Islamic Caligraphy
Peers
Industrial Training
  
 
Jabatan Pembangunan Korporat & Pengantarabangsaan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA
Tel : +03-8925 4251 || Faks : +03-8926 8462 || E-mel : info@kuis.edu.my 
 
Maklumat ini ditelah dipetik terus dari laman Fakulti Pengurusan & Muamalah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), pada 29 April 2010.