Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS)

 
 
 
SYARAT KEMASUKAN BAGI KESEMUA DIPLOMA ADALAH :

Lulus SPM dengan 3 kredit / kepujian atau sijil yang setara
Lulus matapelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM
KEUTAMAAN KEPADA LULUSAN SMA
Wajib Kredit Subjek Matematik Peringkat SPM ( Bagi Permohonan Diploma Teknologi Rangkaian )
 
PROGRAM BARU YANG AKAN DITAWARKA

* Diploma Pengurusan Muamalat
* Diploma Pengurusan Pemasaran
* Diploma Bahasa Arab dan Komunikasi
* Diploma Pengajian Media Islam
* Diploma Pengurusan Kewangan Islam
 
PENGAJIAN ISLAM

3) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM PENGKHUSUSAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 

Tempoh Pengajian 
3 tahun, 6 semester. 
 

KURSUS WAJIB 

- Bahasa Kebangsaan A 
- Pengajian Malaysia 
- Pengajian Islam 
- Bahasa Inggeris 
- Aplikasi Komputer 
- Tahfiz 

KURSUS MAJOR 

Komponen Pengajian Umum 
- Bahasa Arab 
- Asas Pengurusan 
- Kertas Projek 
Komponen Pengajian islam 
- Akidah 1 & 2 
- Fikah Semasa 
- Fikah Ibadah 
- Sirah Rasul 
- Tasawwur Islam Tinggi 
- Pengajian Al-Quran & Tafsir 
- Pengajian Hadis & Huraian Hadis 

Komponen Syariah 
- Usul Fikah 
- Fikah Muamalat 
- Siyasah Syariyyah 
- Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia 
- Sistem kehakiman Islam 
- Fikah Jenayah & Undang-Undang Jenayah Perbandingan 
- Undang-Undang Prosedur mal & Jenayah Syariah 
- Fikah Munakahat 
- Pengurusan Harta Orang Islam 

Komponen Undang-Undang Sivil 
- Pengantar Sistem Undang-Undang Malaysia 
- Undang-Undang Perlembagaan & Pentadbiran 
- Undang-Undang Kontrak Perbandingan 
- Undang-Undang Syarikat & Perkongsian Perbandingan 
- Undang-Undang Tort Perbandingan 
- Undang-Undang Keterangan & Acara Perbandingan 
- Undang-Undang Keluarga Malaysia 

KURSUS ELEKTIF 

Kursus-Kursus Ko-Kurikulum 
- Wataniah 
- Kelab Kembara 
- Kelab Tae Kwan Do 
- Briged Bomba

 
PENGAJIAN PERNIAGAAN

1) DIPLOMA PERAKAUNAN 

Tempoh Pengajian 
3 tahun, 6 semester.
 

KURSUS WAJIB 

- Bahasa Kebangsaan A 
- Pengajian Malaysia 
- Pengajian Islam 
- Bahasa Inggeris 
- Bahasa Arab 
- Al-Quran(Tajwid & Hafalan) 
- Akidah 
- Fikah Ibadah 
- Sirah Rasul 
 

KURSUS MAJOR 

- Matematik Perniagaan 
- Aolikasi Kepada Teknologi Maklumat 
- Prinsip Perakaunan Kewangan 1 
- Prinsip Perakaunan Kewangan 2 
- Mikroekonomi 
- Makroekonomi 
- Asas Perniagaan Islam 
- Prinsip Pengurusan Kewangan 
- Perakaunan Kos 
- Perakaunan Pengurusan 
- Statistik Perniagaan 
- Undang-Undang Perniaagaan 
- Prinsip Pengurusan 
- Prinsip Pemasaran 
- Komunikasi Perniagaan 
- Perakaunan Perkongsiaan 
- Perakaunan Syarikat 1 
- Perakaunan Syarikat 2 
- Undang-Undang Syarikat 
- Percukaian Perseorangan 
- Percukaian Syarikat 
- Audit 
- Perakaunan Berkomputer 
KURSUS ELEKTIF 

Kursus-Kursus Ko-Kurikulum 
- Wataniah 
- Kelab Kembara 
- Kelab Tae Kwan Do 
- Briged Bomba 
 

2) DIPLOMA KEWANGAN & PERBANKAN 

Tempoh Pengajian 
3 tahun, 6 semester.
 

KURSUS WAJIB 

- Bahasa Kebangsaan A 
- Pengajian Malaysia 
- Pengajian Islam 
- Bahasa Inggeris 
- Bahasa Arab 
- Al-Quran(Tajwid & Hafalan) 
- Akidah 
- Fikah Ibadah 
- Sirah Rasul 
KURSUS MAJOR 

- Matematik Perniagaan 
- Aolikasi Kepada Teknologi Maklumat 
- Prinsip Perakaunan Kewangan 1 
- Prinsip Perakaunan Kewangan 2 
- Mikroekonomi 
- Makroekonomi 
- Asas Perniagaan Islam 
- Prinsip Pengurusan Kewangan 
- Perakaunan Kos 
- Perbankan Antarabangsa 
- Statistik Perniagaan 
- Undang-Undang Perniagaan 
- Prinsip Pengurusan 
- Prinsip Pemasaran 
- Komunikasi Perniagaan 
- Pasaran & Institusi Kewangan 
- Undang-Undang Perbankan 
- Sistem Kewangan Islam 
- Analisis Pelaburan 
- Penilaian & Pengurusan Pinjaman 
- Pemasaran Perkhidmatan Kewangan 
- Perkhidmatan Kewangan Khusus

KURSUS ELEKTIF 

Kursus-Kursus Ko-Kurikulum 
- Wataniah 
- Kelab Kembara 
- Kelab Tae Kwan Do 
- Briged Bomba 


 
Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah 25150, Kuantan, Pahang Darul Makmur.
Kredit :Unit Komputer KIPSAS 2009 Versi 4 (20 Februari 2009) ;
Tel : +609 - 5365353  Fax : +609 - 5364421
webmaster@kipsas.edu.my/ pro@kipsas.edu.my
 
Maklumatini telah dipetik terus dari laman Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ,
pada 13 Mei 2010