Perniagaan Internet: Antara Maslahah Dan Mafsadah

Nama Persidangan: 
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan 2008 SKIS 08 15 Oktober 2008 anjuran UM dan Jakim
Oleh: Dr. Azlin Alisa bt Ahmad, Muhd Adib Samsudin dan Mustafa 'Afifi bin Ab. Halim