Apakah produk yang ditawarkan dalam institusi perbankan Islam?

 Antara produk-produk yang ditawarkan dalam institusi perbankan Islam pada masa kini ialah:
 
  1. Produk deposit
  • Wadi’ah (simpanan) yang digunakan dalam produk-produk berasaskan deposit.
  • Mudarabah (perkongsian keuntungan)  yang digunakan dalam produk-produk berasaskan pelaburan.
  2. Produk Pembiayaan
  • Bai Bithaman Ajil – BBA (penjualan dengan harga tertangguh) yang diaplikasikan dalam pelbagai produk pembiayaan.
  • Murabahah seperti mana BBA, Musyarakah (usaha sama) yang diaplikasikan dalam produk pembiyaan usaha sama.
  • Ijarah Thumma Bai’ (sewa beli) digunakan dalam membiayai barangan pengguna terutamanya pembiayaan kenderaan dan sebagainya.