Visi, Misi, Objektif, Fungsi dan Piagam Pelanggan

Visi
Berperanan sebagai salah sebuah bahagian di JAKIM yang menguruskan hal ehwal dakwah bagi melahirkan ummah sejahtera berteraskan ajaran Islam.
 
Misi
Menguruskan Hal Ehwal Islam Secara Efisien Untuk Kesejahteraan ummah.
 
Objektif
Untuk menyebarkan dan memantapkan ajaran Islam kepada masyarakat Islam dari segi Akidah, Syariah dan Akhlak.
 
Fungsi
Merancang, menyelaras dan memantau program dakwah di Malaysia.
 
Piagam Pelanggan
 
  • Mengadakan kursus, seminar, muzakarah, taklimat dan bengkel untuk memberi kefahaman dan memantapkan penghayatan Islam kepada pegawai dan kakitangan kerajaan, swasta, IPTA/IPTS, belia/remaja masyarakat umum sebanyak 2 kali sebulan setiap kumpulan sasar
  • Mengadakan kursus, seminar dan bengkel untuk memberi kefahaman dan memantapkan penghayatan Islam kepada Saudara Baru sebanyak 17 kali setahun dan Masyarakat Orang Asli sebanyak 37 kali setahun
  • Memenuhi ceramah jemputan dan kelas pengajian Penerapan Nilai-Nilai Islam kepada pegawai dan kakitangan kerajaan, swasta dalam tempoh 1 minggu daripada tarikh permohonan diterima
  • Menyelesaikan kemusykilan agama melalui internet dan telefon setiap hari dan menjawab surat-menyurat dalam tempoh 3 hari
  • Memastikan Program Ziarah dan Pengenalan Islam kepada Masyarakat Orang Asli dan lain-lain bangsa sebanyak 12 kali di 12 buah kampung serta mengadakan program pemantapan dan susulan kepada masyarakat orang asli
  • Mengadakan lawatan Dakwah Bil Hal bagi memupuk persaudaraan di kalangan Orang Kurang Upaya, Warga Tua, Pesakit Hospital dan Anak Yatim sebanyak 20 kali setahun
  • Memastikan semua pembayaran bil dan tuntutan dibuat dalam tempoh 14 hari dan mana-mana pembekal yang tidak menerima bayaran dalam tempoh tersebut boleh membuat laporan terus kepada Y.Bhg Tan Sri Ketua Setiausaha Negara melalui e-mel.