PENGUMUMAN   : 
glosori muamalatisu muamalat
eBook terbitan Cawangan Muamalat dan Sosio Ekonomi.